header_danube2018.jpg

 

 

Drodzy Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność powitać wszystkich w Kazimierzu Dolnym na kolejnej edycji Międzynarodowych Warsztatów Szkoleniowo-Naukowych organizowanych w ramach International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education.

Tegoroczny kurs szkoleniowy będzie okazją do dyskusji na temat najnowszych osiągnięć dotyczących diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, padaczki oraz neurologii dziecięcej. Ponadto zostaną przedstawione wykłady przybliżające zagadnienia neurorehabilitacji, neurosonologii a takżer omawiające „gorące tematy” w neurologii. Zapraszamy również do udziału w sesjach warsztatowych przygotowanych we współpracy z firmami Nutricia oraz Teva.

Mamy nadzieję, że program naukowy warsztatów spełni Państwa oczekiwania. Spodziewamy się, że tematyka wykładów, doskonali wykładowcy oraz atmosfera historycznego centrum średniowiecznej kultury zapewni wysoką jakość naszego spotkania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom, sponsorom i wystawcom za przyjęcie naszego zaproszenia. Życzymy owocnych obrad i przyjemnego pobytu w Kazimierzu.

 

Kierownicy Naukowi Warsztatów

Prof. Zbigniew Stelmasiak                       Prof. Konrad Rejdak

 

 

Dear Colleagues,

We welcome you most warmly to the next edition of the International Teaching Course organized under the auspices of the International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. We are happy to see you here again.

This year’s course will once again be an opportunity for the discussion of new developments in the diagnostics and treatment of multiple sclerosis, epilepsy and child neurology. This year, we have expanded the subject to include the lectures on the recent developments in the field of neurorehabilitation, neurosonology and “hot topics” in neurology. We have also scheduled workshop sessions with Nutricia and Teva companies.

We believe that the program of the workshops will come up to your expectations.

We hope that the lectures, the best speakers as well as the atmosphere of the historical center of medieval culture will ensure high quality of our meeting.

We express our gratitude to all the lecturers, participants, sponsors and exhibitors for accepting our invitation. We wish you fruitful deliberations and a pleasant stay in Kazimierz.

 

Heads of Scientific Program

Prof. Zbigniew Stelmasiak                               Prof. Konrad Rejdak